desktop-banner
tablet-banner
mobile-banner
Uppdaterad den 10:43 / 02-jan-2019

Deltagare / du godkänner att vara bunden av dessa användarvillkor ("Villkor och Villkor"). Eventuell information eller instruktioner som utgivits av arrangören om kampanjen på www.roli.com/cashback2018 ingår i villkoren.

Promotor

1. Promotor är ROLI Ltd., med registrerad adress på 2 Glebe Road, Dalston, London, E8 4BD ("Promotor"). Vänligen skicka inte några ansökningsansökningar eller kampanjrelaterad korrespondens till den här adressen. Se avsnitt 14 nedan för kontaktuppgifter som ska användas med din ansökan om fordringar.

Kampanjperiod

2. Kampanjen börjar den 16 november (GMT) den 29 november 2018 och stängs klockan 23:59 (GMT) den 31 januari 2019 ("Kampanjperiod "). Promoter förbehåller sig rätten att ändra kampanjperioden.

Behörighet

3. Kampanjen är öppen för deltagare i åldrarna 18 år som antingen (a) köper en berättigad kampanjprodukt i ett berättigat land som anges i listan nedan ("Stödberättigade länder") av en deltagande återförsäljare, eller (b) köper en stödberättigande kampanjprodukt online från en deltagande återförsäljare, och sådan kampanjprodukt skickas till ett stödberättigat land (kallad "deltagare").

 • Österrike
 • Australien
 • Belgien
 • Kanada
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Indien
 • Irland
 • Italien
 • Japan
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakien
 • Sydafrika
 • Sydkorea
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • UAE
 • Storbritannien
 • Förenta Staterna

4. Den här kampanjen är inte tillgänglig för någon som är professionellt kopplad till den här kampanjen, inklusive men inte begränsad till anställda av promotören, deras agenter, grossister, återförsäljare, detaljister och deltagande aktörer.

Erbjudande

En fullständig lista över deltagande återförsäljare finns på sidan Deltagande återförsäljare, (här). Tredje parts webbplatser och auktionswebbplatser är uteslutna från denna kampanj, även om de säljs av en kvalificerad återförsäljare.

5. Deltagare som köper en ny (dvs inte begagnad) modell av följande produkter:
● Lightpad Block M,
● Seaboard Block,
● Seaboard Block bundle
● Beatmaker Kit,
● Songmaker Kit,
● Songmaker Kit GarageBand Edition
● Seaboard RISE 25,
● Seaboard RISE 49,
(varje "Promotionsprodukt", tillsammans "Promotions Products") från en Deltagande Återförsäljare som visas på Deltagande Återförsäljare (sida) ("Deltagande Återförsäljare") under Kampanjperioden och som får och behåller Kampanjprodukten kan hävda, som detaljerad och definieras i avsnittet "Fordringar" nedan för att få en återbetalning ("Belöning") via banköverföring.

6. Belöningsvärdet varierar beroende på Kampanjprodukt och inköpsland:

Land

Valuta

Lightpad Block M

Seaboard Block &
Seaboard Block Bundle

Beatmaker Kit

Songmaker Kit &
Songmaker Kit GarageBand Edition

Seaboard RISE25

Seaboard RISE49

Österrike

EUR

25

40

40

65

85

130

Australien

AUD

40

70

70

100

140

200

Belgien

EUR

25

40

40

65

85

130

Kanada

CAD

40

65

65

100

125

200

Tjeckien

CZK

675

1,125

1,125

1,685

2,250

3,375

Danmark

DKK

180

300

300

475

600

950

Estland

EUR

25

40

40

65

85

130

Finland

EUR

25

40

40

65

85

130

Frankrike

EUR

25

40

40

65

85

130

Tyskland

EUR

25

40

40

65

85

130

Indien

INR

2,100

3,500

3,500

5,000

7,000

10,000

Irland

EUR

25

40

40

65

85

130

Italien

EUR

25

40

40

65

85

130

Japan

JPY

3,000

5,000

5,000

8,000

11,000

16,000

Lettland

EUR

25

40

40

65

85

130

Litauen

EUR

25

40

40

65

85

130

Luxemburg

EUR

25

40

40

65

85

130

Nederländerna

EUR

25

40

40

65

85

130

Nya Zeeland

NZD

40

70

70

100

140

200

Norge

NOK

250

400

400

600

800

1,200

Polen

PLN

110

185

185

280

370

560

Portugal

EUR

25

40

40

65

85

130

Slovakien

EUR

25

40

40

65

85

130

Sydafrika

ZAR

435

720

720

1,085

1,450

2,170

Sydkorea

KRW

35,000

57,000

57,000

85,000

114,000

170,000

Spanien

EUR

25

40

40

65

85

130

Sverige

SEK

250

450

450

700

900

1,400

Schweiz

CHF

30

50

50

75

100

150

UAE

AED

110

185

185

275

370

555

Storbritannien

USD

30

50

50

75

100

150

Förenta Staterna

GBP

25

40

40

60

75

115

Belöningen överförs endast till ett bankkonto som är registrerat i det land där den kvalificerade Kampanjprodukten har köpts (för köp i butiker) eller skickas till (för online inköp).

7. Deltagare får lämna in högst 1 anspråk per kampanjprodukt med högst 2 totala fordringar per deltagare.

8. Inköp från auktionswebbplatser (t.ex. eBay) eller från tredje parts säljare på webbutikerens webbplatser (t.ex. Amazon Marketplace) är exklusivt från denna kampanj.

9. Belöningar är oöverförbara och det finns inget alternativ.

10. Köparen samtycker till att följa de lagliga juridiska termerna ROLI (här), som härmed införlivas som referens.

Göra anspråk

10. Deltagare som köper Promotions Products under Kampanjperioden bör besöka www.roli.com/cashback2018 inte tidigare än 30 dagar från inköpsdatum och senast 60 dagar från inköpsdatum ("Claim Period"). Till exempel för ett köp som gjordes den 29 november 2018 kan fordran göras från 29 december 2018 till 28 januari 2019. Fordringar som erhållits utanför kravperioden kommer att markeras som ogiltiga och accepteras inte.

11. För att hävda, välj knappen "Gör en fordran" på www.roli.com/cashback2018 som startar en ny webbsida. Fyll i formuläret för online-ansökan genom att:
● Att ge deltagaren identitet och ålder
● tillhandahåller serienummeret för kampanjprodukten, som finns längst ner i kampanjprodukten För Songmaker Kit ska endast Seaboard Block serienummer tillhandahållas. För Beatmaker Kits bör endast Lightpad Block M serienummer tillhandahållas;
● uppladdning av bevis på köp av en kampanjprodukt från den deltagande återförsäljaren (tydligt specificerat köp av kvalificerad produkt, inköpsdatum, inköpspris och delaktigt återförsäljare namn); och
● tillhandahålla alla banköverföringsuppgifter
● tillhandahålla all annan efterfrågad information,
(ett anspråk").

12. Deltagarna skickas ett mail för att bekräfta att deras krav har mottagits av arrangören. Inom tio (10) arbetsdagar efter att ha hävdat kommer deltagarna att skickas ett mail för att bekräfta om deras fordran har blivit framgångsrik och validerad ("Claim Validation"). Var snäll och kontrollera din spam-mapp.

13. Vid ansvarsgodkännande skickas en framgångsrik deltagare inom tjugo (20) arbetsdagar belöningen via banköverföring.

14. Om en e-postbekräftelse inte har mottagits är det deltagarens ansvar att kontakta promotorens kundservice team på cashbackpromo@rolisupport.freshdesk.com eller fylla i supportformuläret (här) inom tio (10) arbetsdagar efter ett krav lämnas in.

15. Om en ansökan anses ha inkommit felaktigt kommer deltagaren att anmälas via e-post inom tio (10) arbetsdagar efter det att han ansett och erbjöd sig möjlighet att tillhandahålla den nödvändiga informationen inom tio (10) arbetsdagar. Om inget svar mottas inom tio (10) arbetsdagar av e-postmeddelandet, ska fordran markeras som ogiltig och deltagaren kommer inte längre att vara berättigad att få belöningen. Om deltagaren lämnar in felaktiga kontaktuppgifter eller bankkontouppgifter, och kontantbeloppet redan har utfärdats, kommer en återbetalning eller ersättning inte att utfärdas förrän så länge som återbetalningsbeloppet har returnerats eller återbetalats.

16. Fordringar som är ofullständiga anses vara ogiltiga. Inget ansvar accepteras av arrangören för förlorade, försenade eller skadade data som uppstår vid kommunikation eller överföring av fordringar.

17. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera fordringar som den anser inte följa dessa villkor.

18. Arrangören har rätt att vid behov vidta alla åtgärder som är rimliga för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga krav inklusive, men utan begränsning, att kräva ytterligare verifikation som inköpsbevis.

19. Om en deltagare returnerar eller avbryter leveransen av en kampanjprodukt innan du skickar ett anspråk kan deltagaren inte göra anspråk. Promoter förbehåller sig rätten att kontrollera med Deltagande Återförsäljare huruvida en Kampanjprodukt har returnerats och genom att lämna in ett fordran, samtycker deltagaren till att arrangören gör det.

20. Om du vill granska statusen för ditt anspråk, använd funktionen Claim Tracker på kampanjwebbplatsen. För frågor om kundsupport, vänligen skicka din fråga (här).

Sekretess och dataskydd

21. Genom att göra anspråk erkänner deltagaren att personuppgifterna kommer att lämnas in till Interpay Sales Promotions (som administrerar kampanjen på uppdragsgivarens vägnar) och samtycker till promotörens sekretesspolicy på: https://roli.com/legal/privacy-policy. Interpay Sales Promotions kommer endast att använda din information för att administrera kampanjen.

22. Genom att göra anspråk erkänner deltagaren att arrangören, ROLI, kommer att ha tillgång till den inlämnade informationen om det behövs för att underlätta förvaltningen av Kampanjen.

23. Utöver vad som anges i dessa Villkor eller för att driva Kampanjen, kommer de uppgifter och uppgifter som deltagaren lämnar när han går in i Kampanjen eller påkallar belöningen inte att användas för någon reklamändamål, och heller inte skickas till någon tredje part.

Allmän

24. Arrangören förbehåller sig rätten att, med rimliga skäl och i enlighet med all relevant lagstiftning och uppförandekoder, ändra användarvillkoren för kampanjen.

25. Arrangören är inte ansvarig för eller ansvarig för: a) eventuella underlåtenhet att erhålla inlämningsansökan på grund av överföringsfel och andra villkor som inte överensstämmer med dess rimliga kontroll, (b) eventuella sena, förlorade, felaktiga eller skadade överföringar eller krav eller belöningar (c) eventuella fel eller fel på datorn eller kommunikationen (d) eventuella störningar, förluster eller skador som orsakats av händelser utanför promotorns kontroll eller (e) eventuella tryck- eller typfel i något material som är associerat med Kampanjen.

26. Deltagarna är ensamma ansvariga för alla tillämpliga skatter och andra relevanta kostnader, kostnader som inte anges i Villkoren som inkluderade.

27. Genom att delta i denna kampanj accepterar deltagarna maximal omfattning enligt alla tillämpliga lagar, att släppa ut och hålla promoteraren, dess dotterbolag och dess administratör, oskadlig från något som helst ansvar för eventuella skador, förluster eller skador av något slag som uppstår genom deltagande i eller i samband med Kampanjen, inklusive utan begränsning, tilldelning, mottagande, kvitto, innehav, användning och / eller missbruk av belöningen. Ovannämnda ansvarsbegränsning gäller inte ansvar för bedrägerier (inklusive bedräglig förvrängning), dödsfall eller personskada som orsakats av Promotorens försummelse.

28. Förvaltningen av kampanjen utförs av Interpay Sales Promotions ("SP"), registrerad i Irland nr 476077, vid IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland.

29. Kampanjen ska regleras av Englands lagar och parterna är överens om att vara föremål för de engelska domstolarnas exklusiva behörighet.