desktop-banner
tablet-banner
mobile-banner

Kampanj

När du har köpt en kvalificerande Lightpad Block M, Seaboard Block, Seaboard Block Bundle, Beatmaker Kit, Songmaker Kit, Songmaker Kit GarageBand Edition, Seaboard RISE 25 eller Seaboard RISE 49 mellan 29:e november 2018 och 31:e januari 2019 från en berättigad återförsäljare skickar du in din ansökan mellan 30 och 60 dagar från inköpsdatum för att begära ditt cashback. Till exempel, för ett köp som görs den 29:e november 2018 kan ansökan göras fr.o.m 29:e december 2018 t.o.m 28:e januari 2019 men INTE före eller efter det.

Vilka produkter är kvalificerande produkter i denna kampanj? Lightpad Block M, Seaboard Block, Seaboard Block Bundle, Beatmaker Kit, Songmaker Kit, Songmaker Kit GarageBand Edition, Seaboard RISE 25 och Seaboard RISE 49 är de produkter som är kvalificerade för kampanjen.
Produkten måste vara ny, oregistrerad och köpt under kampanjperioden. Andrahandsprodukter eller demo-ex är inte kvalificerade för kampanjen.

Bara köp av de kvalificerande modellerna på listan på sidan för kampanjprodukter är med i den här kampanjen.Tänk på att även om Lightpad Block M ingår i denna kampanj så ingår inte Lightpad Block (utan "M").

Köp måste göras via en auktoriserad och deltagande återförsäljare (en fullständig lista finns på sidan för deltagande återförsäljare) i ett godkänt land (en fullständig lista finns under Giltighet och belöningar nedan). Tänk på att alla auktoriserade ROLI-återförsäljare inte deltar i kampanjen.

Produkter som köps via auktionssidor och tredjepartssidor som eBay och marknadsplatser på Amazon ingår inte.

Bonusvärdet är bara giltigt i det land där en kvalificerande produkten har köpts (för köp i butik) eller skickats till (för köp på nätet). Kampanjen finns bara i följande länder:

 • Österrike
 • Australien
 • Belgien
 • Kanada
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Indien
 • Irland
 • Italien
 • Japan
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Nederländerna
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakien
 • Sydafrika
 • Sydkorea
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • UAE
 • Storbritannien
 • Förenta Staterna

Kampanjen finns inte i något annat land.

Bonusvärdet varierar beroende på kampanjprodukt och inköpsland (för köp i butik) eller det land den skickades till (för köp på nätet):

Land

Valuta

Lightpad Block M

Seaboard Block &
Seaboard Block Bundle

Beatmaker Kit

Songmaker Kit &
Songmaker Kit GarageBand Edition

Seaboard RISE25

Seaboard RISE49

Österrike

EUR

25

40

40

65

85

130

Australien

AUD

40

70

70

100

140

200

Belgien

EUR

25

40

40

65

85

130

Kanada

CAD

40

65

65

100

125

200

Tjeckien

CZK

675

1,125

1,125

1,685

2,250

3,375

Danmark

DKK

180

300

300

475

600

950

Estland

EUR

25

40

40

65

85

130

Finland

EUR

25

40

40

65

85

130

Frankrike

EUR

25

40

40

65

85

130

Tyskland

EUR

25

40

40

65

85

130

Indien

INR

2,100

3,500

3,500

5,000

7,000

10,000

Irland

EUR

25

40

40

65

85

130

Italien

EUR

25

40

40

65

85

130

Japan

JPY

3,000

5,000

5,000

8,000

11,000

16,000

Lettland

EUR

25

40

40

65

85

130

Litauen

EUR

25

40

40

65

85

130

Luxemburg

EUR

25

40

40

65

85

130

Nederländerna

EUR

25

40

40

65

85

130

Nya Zeeland

NZD

40

70

70

100

140

200

Norge

NOK

250

400

400

600

800

1,200

Polen

PLN

110

185

185

280

370

560

Portugal

EUR

25

40

40

65

85

130

Slovakien

EUR

25

40

40

65

85

130

Sydafrika

ZAR

435

720

720

1,085

1,450

2,170

Sydkorea

KRW

35,000

57,000

57,000

85,000

114,000

170,000

Spanien

EUR

25

40

40

65

85

130

Sverige

SEK

250

450

450

700

900

1,400

Schweiz

CHF

30

50

50

75

100

150

UAE

AED

110

185

185

275

370

555

Storbritannien

USD

30

50

50

75

100

150

Förenta Staterna

GBP

25

40

40

60

75

115

Deltagare får skicka in max en ansökan per kampanjprodukt och max två ansökningar per deltagare.

Ansökan

Ett kvitto eller en faktura som tydligt anger ditt köp och innehåller återförsäljarens namn och adress, inköpsdatum, produkt och inköpspris. En beställningsbekräftelse eller leveransnotering räknas inte som inköpsbevis och godkänns inte.

För inköp som gjorts på www.roli.com, får du ditt kvitto när din beställning har skickats. Kvittot skickas till dig via e-post med ämnestiteln ‘Your ROLI Purchase Receipt’.

Vi kan inte bearbeta din ansökan utan en giltig kopia på originalkvittot eller på fakturan tillsammans med all information som krävs i ansökningsformuläret. Om originalkvittot har förlorats eller skadats kan de flesta butiker lämna ut en kopia om kunden begär det.

När du laddar ner, skannar eller tar ett foto måste du se till att all information som krävs (återförsäljarens namn och adress, inköpsdatum, produkt och inköpspris) är tydligt synliga. Suddiga eller otydliga inköpsbevis kan göra din ansökan ogiltig.
Uppladdade dokument måste vara i PDF-, JPEG- eller TIF-format. Varje dokument får högst vara 4 MB.

Besök www.roli.com/cashback2018, klicka "Gör en ansökan" och följ stegen i ansökningsformuläret.

För att ladda upp dokument väljer du "Kvittouppladdning", hittar den fil du vill ladda upp och klickar på "Öppna".

Kontrollera att du har valt rätt fil, annars kan din ansökan bli ogiltig. Om fel dokument valdes tar du bara bort det genom att välja "Kvittouppladdning" igen.

Serienumret för din produkt hittar du på produktens undersida.

För Songmaker Kits ska endast serienummer för Seaboard Block lämnas.

För Beatmaker Kits ska endast serienummer för Lightpad Block M lämnas.

  Det beror förmodligen på någon av följande orsaker:
 • Du ligger utanför ansökningsfönstret för denna kampanj.
 • Ditt inköpsdatum är utanför kampanjperioden.

Kontrollera ditt inköpsbevis och villkoren för denna kampanj och informationen om ansökningsperioden.

Vänta tio (10) arbetsdagar från det att du skickade in din ansökan för en statusuppdatering av din ansökan via e-post. Kontrollera det e-postkonto du lämnade i ansökningsformuläret för mejl angående denna kampanj och kolla din spam- eller skräppostmapp.
Alternativt kan du använda ansökningsspårarfunktionen på denna webbsida.

Kontrollera det e-postkonto du lämnade i ansökningsformuläret för mejl angående denna kampanj. Se till att du även kollar din spam- eller skräppostmapp. Om du inte får en mejlbekräftelse efter tio (10) arbetsdagar från det att du skickade in din ansökan kan du kontakta oss här inom tio (10) arbetsdagar från det att du skickade in din ansökan.

Kontrollera det mejl vi skickade till dig. Det kan bero på att de uppgifter du laddade upp för ditt inköpsbevis inte var tillräckliga för att bearbeta din ansökan.

  Vanliga skäl till saknad information:
 • Inköpsbeviset var inte giltigt.
 • Inköpsbeviset visade inte det betalda priset, produkten eller den återförsäljare du köpt av.
 • Ett felaktigt dokument laddades upp som inte var ett inköpsbevis.
 • En beställningsbekräftelse lämnades, som inte visar de produkter som köpts. I det här fallet ber vi dig lämna ytterligare dokument som stödjer din ansökan, som en leveranssedel eller faktura.
 • Serienumret du angav i din ansökan är ogiltigt.
 • Vi inte har mottagit ett giltigt bankuppgifterna.
 • Se till att du skickar in den begärda informationen inom tio (10) arbetsdagar enligt villkoren.

Du kommer att få ditt belöning inom 20 arbetsdagar efter att din ansökan godkänts.

  Om du har fått ett mejl som bekräftar att din ansökan godkänts ska du kontrollera följande:
 • Vänta i 20 arbetsdagar efter att din ansökan godkänts för att få ditt cashback.
 • Kolla det e-postkonto du lämnade i ansökningsformuläret för ytterligare information om bonusen.
 • Om du fortfarande inte har fått din bonus ska du kontakta oss här.