desktop-banner
tablet-banner
mobile-banner

4 enkla steg

för att lösa in ditt cashback

  1. Köp en kvalificerande produkt från en deltagande återförsäljare och från ett berättigat land mellan 11.29.2018 och 12.25.2018.
  2. Vänta i 30 dagar från ditt inköpsdatum innan du försöker lösa in ditt cashback eftersom ROLI:s returperiod är 30 dagar.

    Denna kampanj gäller inte för returnerade varor.
  3. Fyll i hela inlösenformulär mellan 30 och 60 dagar från ditt inköpsdatum.

    Ha ditt inköpsbevis och serienummer redo.
  4. När din ansökan har godkänts kommer du att få ett mejl inom 20 arbetsdagar med ditt e-presentkort.

Period för kontant återbetalningsanspråk

Dag 1

Inköpsdatum

 

Dag 30

Första dagen
för anspråk

Dag 60

Sista dagen
för anspråk

Anspråksformulär

 

 

Formuläret är inte tillgängligt än.

 

Fyll i hela inlösenformulär mellan 30 och 60 dagar från ditt inköpsdatum.