desktop-banner
tablet-banner
mobile-banner

Zúčastnení predajcovia

 

Váš nákup bude spôsobilý na akciu len v prípade, že prebehol u jedného z autorizovaných predajcov uvedených nižšie, a to počas obdobia trvania akcie:

 

ROLI.com

Melody Shop, Bratislava

Melody Shop, Zilina

Muziker, Bratislava

Muziker, Zilina

Muziker, Kosice

 

Nákupy na aukčných webových stránkach (napr. eBay) alebo od predajcov tretích strán pôsobiacich na webových stránkach iných predajcov (napr. Amazon Marketplace) sú z tejto Akcie výslovne vylúčené.