desktop-banner
tablet-banner
mobile-banner

4 jednoduché kroky

na vrátenie peňazí

  1. Od zúčastneného predajcu si od 29. novembra do 25. decembra 2018 zakúpte spôsobilý produkt v spôsobilej krajine. 
  2. Pred pokusom o vrátenie peňazí počkajte 30 dní od dátumu nákupu, keďže lehota na vrátenie produktov ROLI je 30 dní.

    Táto akcia sa nevzťahuje na vrátené produkty.
  3. Vyplňte formulár 30 až 60 dní od dátumu nákupu.

    Pripravte si doklad o kúpe a sériové číslo.
  4. Po overení žiadosti dostanete do 20 pracovných dní bankovým prevodom svoju odmenu vo forme vrátenia peňazí.

Okno vašej žiadosti o vrátenie peňazí

Deň 1

Dátum nákupu

 

Deň 30

Prvý možný
deň žiadosti

Deň 60

Posledný možný
deň žiadosti

Formulár žiadosti

 

 

Formulár ešte nie je dostupný.

 

Vyplňte formulár 30 až 60 dní od dátumu nákupu.