desktop-banner
tablet-banner
mobile-banner

Promoja

Po zakupie kwalifikującego się Lightpad Block M, Seaboard Block, Seaboard Block Bundle, Beatmaker Kit, Songmaker Kit, Songmaker Kit GarageBand Edition, Seaboard RISE 25 lub Seaboard RISE 49 w okresie od 29 listopada 2018 do 31 styczeń 2019 od odpowiedniego sprzedawcy, prześlij swoje roszczenie od 30 do 60 dni od daty zakupu, aby odebrać nagrodę cashback. Na przykład w przypadku zakupu dokonanego w dniu 29 listopada 2018 r. Roszczenie może zostać złożone między 29 grudnia 2018 r. A 28 stycznia 2019 r. (Włącznie), ale NIE przed ani po.

Lightpad Block M, Seaboard Block, Seaboard Block Bundle, Beatmaker Kit, Songmaker Kit, Songmaker Kit GarageBand Edition, Seaboard RISE 25 lub Seaboard RISE 49 to produkty, które kwalifikują się do promocji. Produkty muszą być nowe, niezarejestrowane i zakupione między datami promocyjnymi. Produkty z drugiej ręki lub produkty z okresu próbnego nie będą kwalifikowały się do promocji.

Tylko zakupy modeli kwalifikujących wymienionych na stronie (Produkty promocyjne) kwalifikują się do tej promocji.

Zakup musi być dokonany przez autoryzowanego i uczestniczącego dystrybutora (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej) w kwalifikowanym kraju (pełna lista dostępna na temat kwalifikowalności i nagród poniżej). Należy pamiętać, że nie wszyscy autoryzowani sprzedawcy ROLI będą brać udział w promocji.

Produkty kupione za pośrednictwem stron aukcyjnych i stron osób trzecich, takich jak eBay i rynek na Amazon, są wykluczone.

Kupon na nagrodę będzie ważny tylko w kraju, w którym został zakupiony produkt kwalifikujący (w przypadku zakupów w sklepie) lub wysłany do (w przypadku zakupów online). Promocja jest ważna tylko w następujących krajach:

 • Austria
 • Australia
 • Belgia
 • Kanada
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Indie
 • Irlandia
 • Włochy
 • Japonia
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Republika Południowej Afryki
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • USA
 • Wielka Brytania

Promocja nie jest dostępna w żadnym innym kraju.

Wartość nagrody różni się w zależności od produktu promocyjnego i kraju zakupu (w przypadku zakupów w sklepie) lub kraju, do którego została wysłana (w przypadku zakupów internetowych):

Kraj

Waluta

Lightpad Block M

Seaboard Block & Seaboard Block Bundle

Beatmaker Kit

Songmaker Kit & Songmaker Kit GarageBand Edition

Seaboard RISE25

Seaboard RISE49

Austria

EUR

25

40

40

65

85

130

Australia

AUD

40

70

70

100

140

200

Belgia

EUR

25

40

40

65

85

130

Kanada

CAD

40

65

65

100

125

200

Czechy

CZK

675

1,125

1,125

1,685

2,250

3,375

Dania

DKK

180

300

300

475

600

950

Estonia

EUR

25

40

40

65

85

130

Finlandia

EUR

25

40

40

65

85

130

Francja

EUR

25

40

40

65

85

130

Niemcy

EUR

25

40

40

65

85

130

Indie

INR

2,100

3,500

3,500

5,000

7,000

10,000

Irlandia

EUR

25

40

40

65

85

130

Włochy

EUR

25

40

40

65

85

130

Japonia

JPY

3,000

5,000

5,000

8,000

11,000

16,000

Łotwa

EUR

25

40

40

65

85

130

Litwa

EUR

25

40

40

65

85

130

Luksemburg

EUR

25

40

40

65

85

130

Holandia

EUR

25

40

40

65

85

130

Nowa Zelandia

NZD

40

70

70

100

140

200

Norwegia

NOK

250

400

400

600

800

1,200

Polska

PLN

110

185

185

280

370

560

Portugalia

EUR

25

40

40

65

85

130

Słowacja

EUR

25

40

40

65

85

130

Republika Południowej Afryki

ZAR

435

720

720

1,085

1,450

2,170

Korea Południowa

KRW

35,000

57,000

57,000

85,000

114,000

170,000

Hiszpania

EUR

25

40

40

65

85

130

Szwecja

SEK

250

450

450

700

900

1,400

Szwajcaria

CHF

30

50

50

75

100

150

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AED

110

185

185

275

370

555

USA

USD

30

50

50

75

100

150

Wielka Brytania

GBP

25

40

40

60

75

115

Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie 1 roszczenie na Produkt promocyjny, przy czym maksymalnie 2 roszczenia na uczestnika.

Roszczenie

Rachunek lub faktura, które jasno opisują zakup i zawierają nazwę i adres sprzedawcy, datę zakupu, cenę produktu i zakupu. Potwierdzenie zamówienia lub dokument dostawy nie kwalifikuje się jako dowód zakupu i nie można go zaakceptować.

W przypadku zakupów dokonanych na www.roli.com, otrzymasz pokwitowanie, gdy twoje zamówienie zostanie wysłane. Paragon zostanie przesłany do Ciebie e-mailem z tytułem tematu ‘Your ROLI Purchase Receipt’.

Nie będziemy mogli rozpatrywać Twojego roszczenia bez ważnej kopii oryginalnego paragonu lub faktury wraz z wszystkimi informacjami wymaganymi w formularzu wniosku. Jeśli oryginalny paragon został zgubiony lub uszkodzony, większość sklepów może dostarczyć kopię, jeśli klient tego zażąda.

Podczas pobierania, skanowania lub robienia zdjęcia upewnij się, że wszystkie wymagane dane (nazwa i adres sprzedawcy, data zakupu, cena produktu i zakupu) są wyraźnie widoczne. Niewyraźne lub niejasne dowody zakupu mogą unieważnić roszczenie.
Przesyłane dokumenty muszą być w formacie PDF, JPEG lub TIF. Maksymalny rozmiar każdego dokumentu to 4 MB.

Odwiedź stronę www.roli.com/cashback2018, kliknij "Uplatňovat nárok" i postępuj zgodnie z instrukcjami w formularzu wniosku.

Aby przesłać dokumenty, wybierz "Pobierz z paragrafu", a następnie znajdź plik, który chcesz przesłać, i kliknij "Otwórz".

Sprawdź, czy wybrałeś poprawny plik, ponieważ może to spowodować unieważnienie Twojego roszczenia. Jeśli wybrano niewłaściwy dokument, po prostu usuń je, wybierając ponownie "Przesyłanie paragonów".

Numer seryjny produktu można znaleźć na spodzie produktu.

W przypadku zestawów Songmaker należy podać tylko numer seryjny Bloku Seaboard.

W przypadku zestawów Beatmaker należy podać tylko numer seryjny bloku Lightpad Block M.

  Prawdopodobnie dzieje się tak z jednego z następujących powodów:
 • Jesteś poza oknem roszczenia dla tej promocji.
 • Data zakupu jest poza okresem promocyjnym.

Proszę zapoznać się z dowodem zakupu i warunkami niniejszej promocji oraz szczegółowym okresem składania wniosków.

Odczekaj dziesięć (10) dni roboczych od przesłania zgłoszenia, aby otrzymać aktualizację statusu roszczenia przez e-mail. Sprawdź konto e-mail podane w formularzu roszczenia dotyczące wiadomości e-mail związanych z tą promocją i sprawdź folder wiadomości-śmieci lub spam.
Alternatywnie możesz skorzystać z funkcji Claim Tracker na tej stronie.

Sprawdź konto e-mail podane w formularzu wniosku dotyczące e-maili związanych z tą promocją. Upewnij się, że sprawdzasz folder wiadomości-śmieci lub spam. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia e-mailem po dziesięciu (10) dniach roboczych od złożenia wniosku, skontaktuj się z nami tutaj w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od zgłoszenia roszczenia.

Zapoznaj się z e-mailem, który wysłaliśmy, może to oznaczać, że dane przesłane na dowód zakupu nie były wystarczające do rozpatrzenia Twojego roszczenia.

  Typowe przyczyny brakujących informacji:
 • Dowód zakupu nie był czytelny.
 • Dowód zakupu nie pokazuje ceny zapłaconej, produktów lub sprzedawcy zakupionego od.
 • Przesłany został nieprawidłowy dokument, a nie dowód zakupu.
 • Dostarczono potwierdzenie zamówienia, które nie pokazało, że produkty zostały zakupione. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dalszych dokumentów potwierdzających Twoje roszczenie, może to być dowód dostawy lub faktura.
 • Numer seryjny podany w zgłoszeniu jest nieważny.
 • Podane informacje dotyczące przelewu bankowego są nieprawidłowe.
 • Pamiętaj, aby przesłać wymagane informacje w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych zgodnie z Warunkami korzystania z usługi.

Otrzymasz nagrodę pieniężną za pomocą przelewu bankowego w ciągu 20 dni roboczych od zatwierdzenia wniosku.

  Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail potwierdzającą sprawdzenie roszczenia, sprawdź:
 • Poczekaj 20 dni roboczych po zatwierdzeniu Twojego roszczenia, aby otrzymać nagrodę cashback.
 • Sprawdź konto e-mail podane w formularzu roszczenia, aby uzyskać więcej szczegółów na temat nagrody.
 • Jeśli nadal nie otrzymałeś nagrody, skontaktuj się z nami tutaj.