desktop-banner
tablet-banner
mobile-banner
Aktualizováno dne 10:45 / 02-led-2019

Souhlasíte/účastníci souhlasí, že jsou zavázáni těmito smluvními podmínkami (“Smluvní podmínky”). Všechny informace nebo instrukce publikované pořadatelem o propagační akci na www.roli.com/cashback2018 tvoří součást Smluvních podmínek.

Pořadatel

1. Pořadatelem je společnost ROLI Ltd. s registrovanou adresou na 2 Globe Road, Dalston, London, E8 4BD (“Pořadatel”). Neposílejte prosím na tuto adresu žádosti o uplatnění nároku nebo korespondenci týkající se propagace. Přečtěte si prosím položku 14 níže, kde jsou uvedeny podrobnosti o kontaktu, které mají být použity při žádosti o uplatnění nároku.

Doba trvání propagační akce

2. Propagační akce začne v 16:00 (GMT) 29. listopadu 2018 a bude ukončena ve 23:59 (GMT) 31. leden 2019 (“Doba trvání propagační akce”). Pořadatel si vyhrazuje právo doby trvání propagační akce změnit.

Způsobilost

3. Tato Propagační akce je otevřena účastníkům starším 18 let, kteří buď (a) zakoupí oprávněný propagovaný produkt v oprávněné zemi, jak jsou uvedeny v seznamu níže (“oprávněné země”) od zúčastněného prodejce, nebo (b) zakoupí oprávněný propagovaný produkt online od zúčastněného prodejce a tento propagovaný produkt je odeslaný do oprávněné země (uváděné zde jako "účastník").

 • Rakousko
 • Austrálie
 • Belgie
 • Kanada
 • Česká Republika
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Indie
 • Irsko
 • Itálie
 • Japonsko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Nizozemsko
 • Nový Zéland
 • Norsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Jižní Afrika
 • Jižní Korea
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • Spojené arabské emiráty
 • Velká Británie
 • Spojené státy

4. Tato propagační akce není přístupná tomu, kdo je profesionálně spojen s touto propagační akcí, včetně, nikoliv však výlučně, zaměstnancům pořadatele, jejich zástupcům, velkoobchodníkům, prodejcům, zaměstnancům prodejen a zúčastněným zprostředkovatelům.

Nabídka

Kompletní seznam zúčastněných prodejců lze shlédnout na stránce Zúčastnění prodejci, zde. Webové stránky třetích stran a aukční stránky jsou z této propagační akce vyřazeny, i když jsou produkty prodávány prodejcem splňujícím podmínky.

5. Účastníci, kteří si zakoupí nový (tj. neopravovaný, předem nevlastněný, nevystavovaný a neznehodnocený) model následujících produktů:
● Lightpad Block M,
● Seaboard Block,
● Seaboard Block bundle
● Beatmaker Kit,
● Songmaker Kit,
● Songmaker Kit GarageBand Edition
● Seaboard RISE 25,
● Seaboard RISE 49,
(každý “propagovaný produkt”, společně “propagované produkty”) od zúčastněných prodejců uvedené na stránce zúčastněných prodejců (“Zúčastněný prodejce”) během doby trvání propagační akce a ten, kdo dostane a nechá si propagovaný produkt, může uplatňovat nárok tak, jak je uvedeno v části “Uplatňování nároku” níže, na proplacení (“odměny”) bankovním převodem.

6. Hodnota odměny je různá a závisí na propagovaném produktu a na zemi nákupu:

Země

Měna

Lightpad Block M

Seaboard Block & Seaboard Block Bundle

Beatmaker Kit

Songmaker Kit & Songmaker Kit GarageBand Edition

Seaboard RISE25

Seaboard RISE49

Rakousko

EUR

25

40

40

65

85

130

Austrálie

AUD

40

70

70

100

140

200

Belgie

EUR

25

40

40

65

85

130

Kanada

CAD

40

65

65

100

125

200

Česká republika

CZK

675

1,125

1,125

1,685

2,250

3,375

Dánsko

DKK

180

300

300

475

600

950

Estonsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Finsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Francie

EUR

25

40

40

65

85

130

Německo

EUR

25

40

40

65

85

130

Indie

INR

2,100

3,500

3,500

5,000

7,000

10,000

Irsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Itálie

EUR

25

40

40

65

85

130

Japonsko

JPY

3,000

5,000

5,000

8,000

11,000

16,000

Lotyšsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Litva

EUR

25

40

40

65

85

130

Lucembursko

EUR

25

40

40

65

85

130

Nizozemsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Nový Zéland

NZD

40

70

70

100

140

200

Norsko

NOK

250

400

400

600

800

1,200

Polsko

PLN

110

185

185

280

370

560

Portugalsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Slovensko

EUR

25

40

40

65

85

130

Jižní Afrika

ZAR

435

720

720

1,085

1,450

2,170

Jižní Korea

KRW

35,000

57,000

57,000

85,000

114,000

170,000

Španělsko

EUR

25

40

40

65

85

130

Švédsko

SEK

250

450

450

700

900

1,400

Švýcarsko

CHF

30

50

50

75

100

150

Spojené arabské emiráty

AED

110

185

185

275

370

555

Spojené státy

USD

30

50

50

75

100

150

Velká Británie

GBP

25

40

40

60

75

115

Odměna bude převedena pouze na bankovní účet registrovaný v té zemi, kde byl oprávněný propagovaný produkt zakoupen (v prodejně), nebo kam byl poslán (u nákupu online).

7. Účastníci mohou podat maximálně 1 žádost o uplatnění na propagovaný produkt a jeden účastník může podat maximálně 2 žádosti.

8. Nákupy na aukčních webových stránkách (např. eBay) nebo od prodejců třetích stran na webových stránkách prodejců online (např. Amazon Marketplace) jsou výslovně z této propagační akce vyloučeny.

9. Odměny nejsou převeditelné a jiná možnost není k dispozici.

10. Kupující souhlasí s dodržováním právních podmínek ROLI uvedených zde, které jsou formou odkazu tady začleněny.

Provádění žádostí o vyplacení odměny

10. Účastníci, kteří si zakoupí propagovaný produkt během doby trvání propagační akce, musí navštívit www.roli.com/cashback2018 nejdříve 30 dnů od data nákupu a nejpozději 60 dnů od data nákupu (“období žádosti o uplatnění nároku”). Pokud byl například nákup proveden 29. listopadu 2018, žádost může být podána od 29. prosince 2018 do 28. ledna 2019. Žádosti obdržené mimo období žádosti o uplatnění nároku, budou označeny jako neplatné a nebudou akceptovány.

11. Při podávání žádosti zvolte tlačítko “Podat žádost o uplatnění”, které je umístěné na www.roli.com/cashback2018 a které spustí novou webovou stránku. Vyplňte formulář žádosti online takto:
● zadejte totožnost a věk účastníka;
● zadejte sériové číslo propagovaného produktu, které je uvedeno na spodní části propagovaného produktu. U Songmaker Kits uveďte pouze sériové číslo Seaboard Block. U Beatmaker Kits uveďte pouze sériové číslo Lightpad Block M;
● zadejte potvrzení o nákupu propagovaného produktu od zúčastněného prodejce (s přesnými podrobnostmi o nákupu oprávněného produktu, datu nákupu, ceně nákupu a názvu zúčastněného prodejce); a
● uveďte všechny podrobnosti k bankovnímu převodu
● poskytněte všechny další požadované informace.
(“Žádost o uplatnění nároku”).

12. Účastníci obdrží e-mail potvrzující přijetí jejich žádosti pořadatelem. Dodeseti (10) pracovních dnů obdrží účastníci e-mail potvrzující, zda jejich žádost byla úspěšná a ověřená (“ověření platnosti žádosti”). Zkontrolujte si prosím svoji složku s nevyžádanou poštou.

13. Po ověření platnosti žádosti bude úspěšnému účastníkovi do dvaceti (20) pracovních dnů poslána odměna bankovním převodem.

14. Pokud e-mailem nedojde potvrzení, je odpovědností účastníka spojit se s týmem zákaznického servisu pořadatele na cashbackpromo@rolisupport.freshdesk.com nebo vyplnit formulář uvedený zde do deseti (10) pracovních dnů od doby, kdy byla žádost podána.

15. Pokud bude žádost podaná nesprávně, účastník bude informován e-mailem do deseti (10) pracovních dnů od podání a bude mu nabídnuta příležitost k poskytnutí potřebných informací během deseti (10) pracovních dnů. Pokud nebude odpověď obdržena do deseti (10) pracovních dnů od e-mailu, bude žádost označena jako neplatná a účastník přestane mít nárok na obdržení odměny. V případě, že účastník uvede nesprávné informace nebo podrobnosti o bankovním účtu a proplacení odměny už bylo provedeno, náhrada nebo refundace nebude provedena do té doby, než bude částka buď vrácena, nebo refundována.

16. Žádosti, které nejsou kompletní, budou považovány za neplatné. Pořadatel nepřijímá odpovědnost za ztracené, opožděné nebo poškozené údaje, ke kterým došlo během kterékoliv komunikace nebo přenosu žádostí.

17. Pořadatel si vyhrazuje právo na absolutní volnost v rozhodování o vyřazení žádostí, které nesplňují ustanovení těchto smluvních podmínek.

18. Pořadatel má právo v případě nutnosti provést všechna přiměřená opatření ke své ochraně před podvodnými nebo neplatnými žádostmi, včetně, nikoliv však výlučně, vyžádání si dalšího ověření jako důkaz o nákupu.

19. Pokud účastník vrátí nebo zruší doručení propagovaného produktu před předložením žádosti, nemůže podat žádost o plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo zkontrolovat u zúčastněných prodejců, zda byl propagovaný produkt vrácen, a účastník tím, že podá žádost, s tímto souhlasí.

20. Ke kontrole stavu své žádosti použijte prosím funkci Claim Tracker na webové propagační stránce. Pokud máte otázky pro zákaznickou podporu, zadejte své otázky zde.

Ochrana soukromí a údajů

21. Podáním žádosti bere účastník na vědomí, že osobní informace budou předloženy agentuře Interpay Sales Promotions (která spravuje v zastoupení propagační akci pořadatele), a souhlasí se zásadami o ochraně soukromí, které jsou k dispozici na: https://roli.com/legal/privacy-policy. Interpay Sales Promotions použije Vaše informace pouze při správě této propagační akce.

22. Účastník bere podáním žádosti na vědomí, že pořadatel ROLI bude mít přístup k uvedeným informacím, pokud to bude nutné k umožnění správy propagační akce.

23. Podrobnosti a informace uvedené účastníky vstupujícími do této propagační akce nebo žádající o odměnu nebudou použity jinak, než jak je uvedeno ve smluvních podmínkách nebo za účelem spravování této propagační akce, a nebudou použity k žádným jiným propagačním účelům, ani nebudou předány žádné třetí straně.

Všeobecné informace

24. Pořadatel si vyhrazuje právo jednat přiměřeně a v souladu se všemi příslušnými zákony a stanovami při změnách smluvních podmínek této propagační akce.

25. Pořadatel nebude odpovědný za: (a) jakékoli zanedbání při obdržení žádostí v důsledku selhání přenosu a jiných okolností, které se vymykají jeho přiměřené kontrole; (b) jakákoli pozdní, ztracená, špatně doručená nebo poškozená dodání žádostí nebo odměn; (c) jakákoli selhání počítače nebo poruchy týkající se komunikace; (d) jakákoli přerušení, ztráty nebo poškození způsobená okolnostmi, nad kterými nemá pořadatel kontrolu; nebo (e) jakékoli chyby v tisku nebo typografii v materiálech týkajících se této propagační akce.

26. Účastníci budou výhradně zodpovědní za všechny příslušné daně a jiné související náklady a výdaje, které nejsou uvedeny ve smluvních podmínkách, jako by do nich byly zahrnuty.

27. Zapojením se do této propagační akce účastníci souhlasí do maximální míry povolené náležitými zákony s tím, že zbavují pořadatele, jeho společníky a jeho správce veškeré odpovědnosti za jakákoliv zranění, ztráty nebo poškození jakéhokoliv rázu, která vyplývají z účasti v nebo v souvislosti s touto propagační akcí, včetně přiřčení, převzetí, obdržení, držení, použití a/nebo zneužití odměny, a to bez omezení. Toto výše zmíněné omezení odpovědnosti se netýká odpovědnosti vyplývající z podvodu (včetně podvodného zkreslení skutečnosti), smrti nebo osobního zranění způsobeného nedbalostí pořadatele.

28. Správu této propagační akce provádí agentura Interpay Sales Promotions (“SP”) registrovaná v Irsku, č. 476077, v IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland.

29. Tato propagační akce se bude řídit zákony Anglie a strany souhlasí s tím, že podléhají výhradně soudní pravomoci anglických soudů.